Rekrutacja

Zasady rekrutacjo do publicznych szkół ponadgimnazjalnych 2016/17

Zgodnie z tegorocznym zarządzeniem Kuratorium Oświaty kandydaci na uczniów klas pierwszych szkół średnich zobowiązani są do zarejestrowania się w utworzonej w tym celu bazie kandydatów w terminach:

  • 11.05.2016 – rozpoczęcie rekrutacji, start godzina 10.00
  • 19.06.2016 – 23.06.2016 – do godziny 16.00 kandydaci mogą dokonywać zmian w zaznaczonych wyborach szkół, klas i profili
  • 28.05.2016 – 03.6.2016 – badanie umiejętności językowych kandydatów do oddziałów dwujęzycznych
  • 26.06.2016-29.06.2016 – termin składania dokumentów w sekretariatach trzech wybranych szkół
  • 03.07.2016 – 06.07.2016 – kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do szkół zawodowych otrzymują skierowanie na badania medycyny pracy
  • 07.7.2016 – ostateczny termin ogłoszenia wyników rekrutacji wszystkich szkół ponadgimnazjalnych
  • sierpień 2016 – do końca miesiąca szkoły mające wolne miejsca przyjmują kandydatów z list rezerowych

Więcej informacji o rozporządzeniu znajduje się na stronie Ministerstwa Edukacji – https://men.gov.pl/